Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το γραφείο μας δραστηριοποιείται στην παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, που αφορούν κάθε είδους επιχείρηση, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες.
Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο, μας καθιστά ικανούς να θέτουμε ως στόχο την πλήρη ικανοποίηση του πελάτη μας.
Η άριστη εξυπηρέτηση, σε συνδυασμό με τη συνεχή από μέρους μας ενημέρωση, βοηθούν στην σωστή μεταξύ μας συνεργασία, για την αντιμετώπιση όλων των λογιστικών, φοροτεχνικών και λοιπών υποχρεώσεων.

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΈΡΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ:

Στις λoγιστικές εφαρμογές αναλαμβάνουμε:

Ενημέρωση βιβλίων Α' - Β' και Γ' κατηγορίας ¨
Μηχανογραφική παρακολούθηση
Φ.Π.Α. - Εκκαθαριστικές δηλώσεις
Κατάθεση - Πληρωμή μέσω ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Σύνταξη - κατάθεση εκκαθαριστικών δηλώσεων
Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών
Ενημέρωση Βιβλίου Απογραφής
Ενημέρωση - Απόδοση φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Στις φορολογικές εφαρμογές αναλαμβάνουμε:

Φορολογικές δηλώσεις (Φυσικών - Νομικών προσώπων)
Σύνταξη και κατάθεση φορολογικών δηλώσεων και μέσω προγράμματος TAXIS
Διεκπεραίωση κλεισίματος ετών (συνάφεια)
Δηλώσεις ΦΠΑ

Στις εργασιακές εφαρμογές αναλαμβάνουμε:

Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
Έκδοση μισθολογικών καταστάσεων .
Έκδοση αποδείξεων πληρωμών .
Ενημέρωση λογιστικών άρθρων
Πληρωμή ενσήμων μέσω ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ηλεκτρονική αποστολή Α.Π.Δ
Λοιπές Υπηρεσίες & Οργανισμοί

Επιδοτήσεις για νέες θέσεις εργασίας και επιδοτήσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Δ.).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ